• usługi w zakresie profesjonalnego wykonania tynków metodą maszynową
    (gipsowych oraz cementowo – wapiennych)
  • tynki metodą traycyjną (małe powierzchnie)
  • tynki dekoracyjnde akrylowe na systemy dociepleń